(+45) 87 20 30 40 MR-Klinikken Hurtig og sikker diagnose
   
 
Det udvidede frie sygehusvalg  
Skal du til behandling på sygehus, kan du derfor overveje, om du vil benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Hos Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan du finde oplysninger om mulighederne for at benytte det frie sygehusvalg, herunder det udvidede frie sygehusvalg, der giver dig ret til at vælge behandling på et privathospital.
Alle patienter har ret til at vælge et privat tilbud, hvis ventetiden på behandling i det offentlige sygehusvæsen overstiger to måneder, og der findes en aftale om denne behandling mellem Danske Regioner og et privat hospital.

Læs mere på www.sygehusvalg.dk
     
   
   
 
Privathospitalernes egen patientvejleder:  
Margot Madsen er privathospitalernes egen patientvejleder, ansat til at vejlede patienter om deres rettigheder i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg og ventetidsgarantien, og hun kan kontaktes på:

  Telefon: (+45) 86 20 99 88

   Fax:     (+45) 86 20 99 87

   E-mail: patientvejleder@privatehospitaler.dk

     
   
   


MR-Klinikken - Privathospitalet Mølholm - Brummersvej 1 - 7100 Vejle